Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання

Мінаєва Т. В. Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання / Т. В. Мінаєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. — 2011. — Т. 19, вип. 19. — С. 133-140.

Досліджено основні порушення утримання російських військовополонених в німецьких таборах у роки Першої світової війни. З’ясовано, що Німеччина не мала належних приміщень для утримання основних мас полонених, харчування було вкрай недостатнім, полонені часто використовувалися на роботах безпосередньо військового характеру, була створена ціла система покарань полонених.
Ключові слова: військовополонені, Перша світова війна, табори для полонених, права військовополонених.

Исследованы основные нарушения содержания русских военнопленных в немецких лагерях в годы Первой мировой войны. Выяснено, что Германия не имела соответстующих помещений для содержания основных масс пленных, питание было крайне недостаточным, пленные часто использовались на работах непосредственно
военного характера, была создана целая система наказаний пленных.
Ключевые слова: военнопленные, Первая мировая война, лагеря для пленных, права военнопленных.

The body of the article goes on to discuss the problem of violations of the maintenance of the Russian prisoners’ of war in the German camps throughout World War I. It should be noted, that Germany had no appropriate premises for the captured, they were often exploited at military works, food was the extremely insufficient, the punishment system for prisoners of war was introduced.
Key words: prisoners of war, World War I, camps for prisoners of war, rights of prisoners of war.