Наукові публікації

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

1. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.В. Мінаєв, Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.
2. До питання про побут військовополонених російської армії в роки Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, Вежа, 2007. – Вип. 13. – С. 62-68.
3. Деякі аспекти побуту російських військовополонених в роки Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 294-298.
4. Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання / Т.В. Мінаєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія. – 2011. — Вип. 19. – С. 133-140.
5. Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-67.
6. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Вип. 16. – С. 18-39.
7. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 21. – С. 48-71.
8. Использование труда русских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны // Т.В. Минаева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 5 (31): в 2-х ч. Ч.І. – С. 131-135.

 

РЕЦЕНЗІЇ

Рец. на: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914-1921 рр.) Бонн, 2005. – 384 с. /Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen
Kriegsgefangenen in Österreich (1914-1921). – Bonn, 2005 – 384 s. /. Т.В. Мінаєва // Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 9. – С. 171-174.
Рец. на кн.: Нагорная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922) / О.С. Нагорная. – М.: Новый хронограф, 2010. – 440 с. / Т.В. Мінаєва // Історична
панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип.12. – С. 176-181.
Рец. на: Телицын В.Л. Возвращение домой: К истории русских военнопленных Первой мировой войны. – М., 2011. – 160 с. / Т.В. Мінаєва //Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці:
ЧНУ, 2012. – Вип.14. – С. 128-133.