Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни

Мінаєва Т. В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни / Т. В. Мінаєва // Історична панорама. — 2013. — Вип. 16. — С. 18-39.

У даній статті розкриваються особливості адаптації російських військовополонених до умов утримання в таборах Австро-Угорщини та Німеччини. Основна увага зосереджується на факторах, які впливали на фізичне та психічне самопочуття полонених в роки Першої світової війни.
Ключові слова: російські військовополонені, адаптація, Перша світова війна, полон, табори військовополонених.

 

Minayeva T.V. The adaptations’ features of Russian prisoners of the war to the living conditions in the camps during the First World War.

The article focuses on the investigation of the adaptations’ features of Russian prisoners of the war to the living conditions in the camps of Austria-Hungary and Germany. The main attention is paid to the factors, which had an influence on the physical and mental health of the prisoners of the war during the First World War.
Key words: Russian prisoners of the war, adaptation, First World War, prison, prisoner-of-war camps.